warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Освітні програми та навчальні плани

<<Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти>>

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Класична хореографія»

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Народна хореографія»

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво

 Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ (на базі 11 класів)

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ (на базі 11 класів)

Навчальний план підготовки МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з галузі знань 0202 «МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 5.02020201 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ

Форма навчання (базова загальна 9 кл.): денна.

Форма навчання (повна загальна 11 кл.): денна.

Навчальний план підготовки МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з галузі знань 0202 «МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 5.02020201 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ

Форма навчання (базова загальна 9 кл.): денна.

Форма навчання (повна загальна 11 кл.): денна.

 

Підготовки ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА з галузі знань

02 «КУЛЬТУРА І  МИСТЕЦТВО» за спеціальністю024  «ХОРЕОГРАФІЯ»

Освітньо-професійна програма

«КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ»

Підготовки ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА з галузі знань

02 «КУЛЬТУРА І  МИСТЕЦТВО» за спеціальністю024  «ХОРЕОГРАФІЯ»

Освітньо-професійна програма

«НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ»

loading
×