warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Освітні програми та навчальні плани

<<Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти>>

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

КМАТ імені Сержа Лифаря

          У 2022 році підготовка фахівців за спеціальністю 024 Хореографія здійснюється за такими напрямками:

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

  1. Освітньо-професійна програма «Хореографія (освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр)». Розроблена у 2022 р. на виконання вимог стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Кваліфікації випускників:     3479 Артист балету. 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 3476 Керівник аматорського дитячого колективу       (гуртка, студії та ін.). Вступ на основі базової середньої освіти. Термін навчання – 3 роки 10 міс. Ліцензійний обсяг – 50 осіб. 
  2. Освітньо-професійні програми «Класична хореографія рівня фахової передвищої освіти» та «Народна хореографія рівня фахової передвищої освіти». Розроблені та введені у дію у 2020 р. Кваліфікації випускників: 3479 Артист балету. 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Вступ на основі базової середньої освіти. Термін навчання – 2 роки 10 міс. Ліцензійний обсяг – 50 осіб.

ВИЩА ОСВІТА

  1. Освітньо-професійна програма «Хореографія» ОКР Молодший спеціаліст, спеціалізації «Класична хореографія» та «Народна хореографія». Кваліфікації випускників: 3479 Артист балету, 3479 Артист оркестру, хору, ансамблю, естради та ін. 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Вступ на основі базової середньої освіти. Термін навчання – 3 роки 10 міс. Ліцензійний обсяг – 50 осіб.
  2. Освітньо-професійна програма бакалавра за спеціальністю 024 «Хореографія», спеціалізації «Класична хореографія» та «Народна хореографія». Кваліфікації випускників: 2454.2. Асистент балетмейстера. 2454.2. Артист балету. 2320 Викладач хореографічних дисциплін. 2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.).  2455.2 Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.). Терміни навчання:

на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 міс.;

на основі ОКР Молодший спеціаліст – 1 рік 6 міс. Загальний ліцензійний обсяг – 40 осіб.

  1. Освітньо-професійна програма «Хореографія (бакалаврський рівень)». Кваліфікації випускників: 2454.2. Асистент балетмейстера. 2454.2. Артист балету. 2320 Викладач хореографічних дисциплін. 2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.).  2455.2 Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.). Терміни навчання:

на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 міс.;

на основі ОКР Молодший спеціаліст – 1 рік 10 міс. Загальний ліцензійний обсяг – 40 осіб.

 

Навчальний план підготовки бакалавра (на базі МС)

Навчальний план підготовки бакалавра (ФМБ)


Навчальний план підготовки бакалавра (на базі 11 класів)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Хореографія»

для ФМБ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Народна хореографія рівня фахової передвищої освіти»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Класична хореографія рівня фахової передвищої освіти»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Класична хореографія»

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Народна хореографія»

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво

 Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ (на базі 11 класів)

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ (на базі 11 класів)

Навчальний план підготовки МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ

Навчальний план підготовки МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА з галузі знань 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО» за спеціальністю 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» спеціалізацією НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ

 

Підготовки ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА з галузі знань

02 «КУЛЬТУРА І  МИСТЕЦТВО» за спеціальністю024  «ХОРЕОГРАФІЯ»

Освітньо-професійна програма

«КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ»

Підготовки ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА з галузі знань

02 «КУЛЬТУРА І  МИСТЕЦТВО» за спеціальністю024  «ХОРЕОГРАФІЯ»

Освітньо-професійна програма

«НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ»

loading
×