warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

ТЕЛЕФОН ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: (044) 533-76-84

!!! ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ !!!

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ СТАНОВИТЬ:

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 на основі базової загальної середньої освіти  – 27 місць

БАКАЛАВР

 на базі ОКР молодший спеціаліст  – 21 місце

  на базі повної загальної середньої освіти — 6 місць

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу:

Інформація щодо творчого конкурсу для вступників на базі повної загальної середньої освіти

Порядок проведення творчого конкурсу для вступників на базі 11 класів:

Форма заяви на творчий конкурс:

<<З А Я В А>>

та надіслати на пошту: pr.komisiya@dance-academy.kiev.ua

ТЕЛЕФОН ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: (044) 533-76-84

 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

(вступ на основі базової загальної середньої освіти)

Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий  молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви в паперовій формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

— документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року) та витяга з Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання;

— військово-облікових документів;

— документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— копію документа, що посвідчує особу та витяга з Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання;

— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

— чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

*Для оформлення особової справи абітурієнта необхідно подати:

— 1 картонну папку А4 із зав’язками;

— 2 пластикові папки-швидкозшивач А4 із прозорим верхом;

— 10 файлів.

Враховуючи особливі умови зарахування за спеціальністю 024 «Хореографія» у строки, визначені для прийому документів, вступники також подають:

            !!!Абітурієнти ОБОВ’ЯЗКОВО надають довідку від дільничного лікаря!!! із заключним медичним висновком, в якій обов’язково вказано, що вступник може займатися хореографією на професійному рівні або відсутні протипоказання для занять хореографією на професійному рівні.  Довідки з іншими медичними висновками не приймаються.

 

!!!ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!!!

У 2021 році вступники на БАКАЛАВРА на основі ОКР молодший спеціаліст за спеціальністю 024 «Хореографія» подають заяви в ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ. Для цього необхідно створити електронний кабінет вступника. Для цього потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Реєстрація електронних кабінетів до 23 липня 2021 р.

 

Б А К А Л А В Р

Вступ на основі ОКР молодший спеціаліст

за спеціальністю 024 «Хореографія»

  1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії КМАТ імені Сержа Лифаря.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

  1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством.
  2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);

документа (державного зразка) про раніше здобутий (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

  1.  До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури й історії України;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти 

            Вступники на основі ПЗСО подають заяви:

1) тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

2) тільки у паперовій формі (у визначених Правилами прийому випадках.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КМАТ імені Сержа Лифаря.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

— документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

— військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

— документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1,  квотою-3 на основі ПЗСО .

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

— копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

— копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (обов’язково) та історії України або біології (за вибором вступника);

— чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2021 році

loading
×