warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

«Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Серед молодого затишного парку в Деснянському районі Києва височить новий сучасний палац — коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» (КМАТ імені Сержа Лифаря), створений в 2001 році за рішенням Київської міської ради як вищий мистецький навчальний заклад.

Історія КМАТ імені Сержа Лифаря бере свій початок з громадської організації Українська Академія Танцю, що була створена в січні 1994 року за ініціативою Ю. О. Стані­шевського та А.Г. Лягущенка при Національній опері України видатними діячами української культури і хореографічного мистецтва на хвилі повернення в Україну постаті її славно­го сина – Сержа Лифаря. Сьогодні наш навчальний заклад працює у статусі Коледжу хореографічного мистецтва «Ки­ївська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря», що належить до комунальної власності територіальної гро­мади міста Києва і знаходиться у власному спеціально побудованому приміщенні за адресою – місто Київ, вулиця Данькевича, 4а. 

Статус вищого закладу освіти зумовлений високим педагогічно-мистецьким рівнем КМАТ імені Сержа Лифаря та значними художніми здобутками, а також гострою потребою підготовки висококваліфікованих кадрів різних напрямків і жанрів танцювального мистецтва для забезпечення провідних професійних колективів Києва й України універсальними артистами, які можуть виконувати і класичну, і сучасну хореографію, і народний танець.

Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря» – інноваційний хореографічний вищий за­клад освіти, створений у незалежній Україні для підготовки артистів і хореографів, який плідно поєднав методику класичної та народно-сценічної хореографії. На цьому шляху ми постійно відчуваємо могутню надихаючу енергію видатних українців ХХ ст. – Сержа (Сергія Михайловича) Лифаря та Павла Павловича Вірського, які є уособленням найкращих здобутків цих двох напрямків національного і світового танцювального мистецтва.

Філософія освітнього процесу та твор­чості КМАТ імені Сержа Лифаря базуєть­ся на принципі безперервної ступеневої підготовки, яка починається з навчання дітей 5-6 років і завершується одер­жанням молоддю вищої хореографіч­ної освіти. У нас навчаються об’єднані академічні групи юнаків класичного і народного відділень, які здобувають підготовку з класичного та дуетно-кла­сичного танцю у одних викладачів, що у підсумку надає можливість вирішувати спільні навчально-творчі завдання й ви­пускати професіональних універсальних виконавців.Ще одним успішно апробованим принципом навчальної діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря є методика розкриття балетних здібностей молодої люди­ни, яка за об’єктивних причин не мала змоги розпочати на­вчання у звичайні терміни. Прикладом можуть слугувати відповідні факти з біографії патрона Київської муніципальної академії танцю – Сержа Лифаря та багатьох інших зірок ба­лету ХХ ст. Саме про таку Академію у своєму рідному Києві, де молоді люди здобуватимуть підготовку за всіма напрям­ками і жанрами танцювального мистецтва, мріяв Лифар. Про це розповіла його дружина графиня Ліллан д‘Алефельд під час візиту до нашого навчального закладу у 2002 р.

Методологічні засади діяльності КМАТ імені Сержа Лифаря запропонував її фундатор – видатний діяч націо­нального театрально-хореографічного мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України Юрій Олександрович Станішевський (28 жовтня 1936 р. – 25 вересня 2009 р.). Ю. О. Станішевський є автором чис­ленних книг з історії та теорії театру, хореографічного та музичного мистецтва, засновником наукової школи україн­ського балетознавства, ініціатором створення Міжнарод­ного конкурсу балету імені Сержа Лифаря та фестивалю «Серж Лифар де ля данс».

 

 

loading
×